Facilitaire diensten

Verhuismanagement

Een gedegen voorbereiding is van groot belang bij een zakelijke verhuizing. Wij zijn er dan ook het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium bij betrokken.

Dit stelt ons in staat uw verhuizing effectief en met beperkte overlast te laten verlopen. Wissink de Twentse Verhuizer fungeert als verhuismanager en neemt onder meer de volgende taken op zich:

Oriëntatiefase

 • Inventarisatie
 • Opstellen projectplan
 • Budgetteren
 • Projectteam samenstellen

Voorbereidingsfase

 • Vastleggen van de planning, randvoorwaarden en overige zaken
 • Vastleggen van de planning met de diverse externe partijen
 • Verzorgen van de in- en externe communicatie
 • Opstellen van een Programma van Eisen t.a.v. de offerteaanvragen
 • Beoordelen van de diverse offertes
 • Verstrekken van opdrachtbevestigingen

Uitvoeringsfase

 • Bewaking van de voortgang
 • Toezien op de geleverde kwaliteit van externe partijen
 • Oplevering
 • Aanspreekpunt voor alle partijen

Na de verhuizing

 • Bewaking afhandeling eventuele restpunten
 • Definitieve oplevering
 • Overdracht interne organisatie